Billige Neymar fotballdrakt ANSA rapporterte at forbundsadvokaten Giuseppe Pecoraro hadde bedt om å se denne opptaket for å se om det var noe uheldig, men Sky rapporterer nå at ingen undersøkelse vil bli åpnet.

Percoraro så på opptakene og bestemte seg for ikke å fortsette med en undersøkelse, da det ikke var noen forslag om at noen regler skulle bli brutt.

Et annet klipp som gikk viral, Fotballdrakter med eget trykk hevdes å vise Tagliavento å si "adesso nel recupero vinciamo" eller "nå vil vi vinne i ekstra tid".